Αρχική ΣελίδαEuroxx Trade | Web Backoffice | Περιεχόμενα  
Η ΕταιρείαΙδιώτες ΕπενδυτέςΘεσμικοί ΕπενδυτέςΑνάλυσηΕπενδυτικές ΣχέσειςΕπικοινωνία

Κίνδυνος Αγοράς

Τα κύρια συστήματα, οι μέθοδοι και διαδικασίες του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων διασφαλίζουν ότι οι όποιοι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται μέσα σε ένα καθεστώς διαφάνειας και ακρίβειας. Για την ανάγκη της απομάκρυνσης του κινδύνου της αγοράς από τις συναλλαγές, η Euroxx έχει θέσει σε λειτουργία τους αντίστοιχους ελέγχους:
  • Εφαρμογή και διατήρηση των απαραίτητων μεθόδων, πολιτικών και τακτικών, εσωτερικών ελέγχων και διαδικασιών, σχεδιασμένων για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των ανεπίτρεπτων εκείνων λαθών που προκύπτουν στη διαχείριση.
  • Εγκαθίδρυση ενός εσωτερικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για τη μέτρηση και τη διαχείριση των όλων των παραμέτρων των κινδύνων. Τέτοιες παράμετροι περιλαμβάνουν πιστωτικό κίνδυνο, όπως έκθεση συμβαλλόμενου και αντισυμβαλλόμενου σε δανεισμό, επιχειρηματικό κίνδυνο όπως διακύμανση επιτοκίων, συναλλαγματικές ισοτιμίες, έκθεση σε μετοχικούς τίτλους και εμπορεύματα, εταιρικό κίνδυνο όπως μεταβλητότητα όγκων, περιθώρια και κόστη.
  • Εντοπισμός των λειτουργικών κινδύνων οι οποίοι μπορεί να εμφανίζονται σε καθημερινή βάση στις διαδικασίες της Εταιρείας.
  • Περιορισμοί των θέσεων που έχουν προσδιοριστεί για όλους τους πελάτες και είναι σύμφωνοι με την εποπτεία και τους ελέγχους που διεξάγονται, χρησιμοποιώντας ευαίσθητους παράγοντες για τις συναλλαγές των παραγώγων.
  • Διασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων σε ένα σωστά και υπεύθυνα σχεδιασμένο χώρο.