Έρευνα & Ανάλυση

Η εταιρεία παρέχει ανεξάρτητη, διορατική και καθοριστική ποιοτική οικονομική ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα τόσο των στελεχών της όσο και των προϊόντων της. Πάγια επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία επενδυτικών ιδεών με προστιθέμενη αξία για την πελατειακή της βάση και μία καθαρή άποψη για την αγορά που θα εμπεριέχει επενδυτικές γνώμες και προοπτικές, πέραν του προφανούς.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Ανάλυση

Ημερήσιο Σχόλιο 27/06/2017

Με πτώση της τάξεως του 0.17% (819,00 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 67 κινήθηκαν ανοδικά, 43 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 112 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 26/06/2017

Με άνοδο της τάξεως του 0.70% (820,52 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 63 κινήθηκαν ανοδικά, 46 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 112 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 23/06/2017

Με πτώση της τάξεως του 1,03% (814,81 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 64 κινήθηκαν ανοδικά, 54 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 103 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 22/06/2017

Με πτώση της τάξεως του 0,45% (823,32 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 51 κινήθηκαν ανοδικά, 62 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 108 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 21/06/2017

Με άνοδο της τάξεως του 0,71% (827,01 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 64 κινήθηκαν ανοδικά, 46 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 109 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 20/06/2017

Με άνοδο της τάξεως του 1,87% (821,22 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 80 κινήθηκαν ανοδικά, 36 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 102 παρέμειναν…

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by