Έρευνα & Ανάλυση

Η εταιρεία παρέχει ανεξάρτητη, διορατική και καθοριστική ποιοτική οικονομική ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα τόσο των στελεχών της όσο και των προϊόντων της. Πάγια επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία επενδυτικών ιδεών με προστιθέμενη αξία για την πελατειακή της βάση και μία καθαρή άποψη για την αγορά που θα εμπεριέχει επενδυτικές γνώμες και προοπτικές, πέραν του προφανούς.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Ανάλυση

Ημερήσιο Σχόλιο 15/03/2018

Με πτώση της τάξης του 0,29% (829,33 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 59 κινήθηκαν ανοδικά, 48 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 105 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 14/03/2018

Με πτώση της τάξης του 0,29% (829,33 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 59 κινήθηκαν ανοδικά, 48 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 105 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 13/03/2018

Με άνοδο της τάξης του 1,24% (831,74 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 85 κινήθηκαν ανοδικά, 30 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 98 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 12/03/2018

Με άνοδο της τάξης του 1,11% (821,57 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 84 κινήθηκαν ανοδικά, 32 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 96…

Ημερήσιο Σχόλιο 09/003/2018

Με άνοδο της τάξης του 1,77% (812,53 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 84 κινήθηκαν ανοδικά, 32 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 96 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 08/03/2018

Με πτώση της τάξης του 0,10% (798,41 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 43 κινήθηκαν ανοδικά, 65 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 104 παρέμειναν…

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by