Έρευνα & Ανάλυση

Η εταιρεία παρέχει ανεξάρτητη, διορατική και καθοριστική ποιοτική οικονομική ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα τόσο των στελεχών της όσο και των προϊόντων της. Πάγια επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία επενδυτικών ιδεών με προστιθέμενη αξία για την πελατειακή της βάση και μία καθαρή άποψη για την αγορά που θα εμπεριέχει επενδυτικές γνώμες και προοπτικές, πέραν του προφανούς.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Ανάλυση

Ημερήσιο Σχόλιο 20/10/2017

Με πτώση της τάξης του 1,46% (746,45 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 25 κινήθηκαν ανοδικά, 77 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 116 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 19/10/2017

Με πτώση της τάξης του 0,57% (757,49 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 45 κινήθηκαν ανοδικά, 52 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 121 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 18/10/2017

Με πτώση της τάξης του 0,51% (761,82 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 43 κινήθηκαν ανοδικά, 59 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 115 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 17/10/2017

Με άνοδο της τάξης του 0,57% (765,72 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 62 κινήθηκαν ανοδικά, 44 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 111 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 16/10/2017

Με άνοδο της τάξης του 1,33% (761,35 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 88 κινήθηκαν ανοδικά, 37 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 21 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 13/10/2017

Με άνοδο της τάξης του 0,37% (751,35 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 54 κινήθηκαν ανοδικά, 41 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 122 παρέμειναν…

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by