Έρευνα & Ανάλυση

Η εταιρεία παρέχει ανεξάρτητη, διορατική και καθοριστική ποιοτική οικονομική ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα τόσο των στελεχών της όσο και των προϊόντων της. Πάγια επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία επενδυτικών ιδεών με προστιθέμενη αξία για την πελατειακή της βάση και μία καθαρή άποψη για την αγορά που θα εμπεριέχει επενδυτικές γνώμες και προοπτικές, πέραν του προφανούς.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

ΓΕΚΤΕΡΝΑ Νέο εταιρικό ομόλογο

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΜΕ
ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ 26.02.2020 ΚΑΙ
17.06.2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΩΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (500.000) ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΥΛΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ,
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (€1.000) ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€500.000.000). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€350.000.000), Η ΕΚΔΟΣΗ ΘΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ.

Έντυπα - EUROXX

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ