Έρευνα & Ανάλυση

Η εταιρεία παρέχει ανεξάρτητη, διορατική και καθοριστική ποιοτική οικονομική ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα τόσο των στελεχών της όσο και των προϊόντων της. Πάγια επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία επενδυτικών ιδεών με προστιθέμενη αξία για την πελατειακή της βάση και μία καθαρή άποψη για την αγορά που θα εμπεριέχει επενδυτικές γνώμες και προοπτικές, πέραν του προφανούς.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Ενημερωτικό Δελτίο MOTOROIL

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ
(7) ΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ 26.02.2021 ΚΑΙ 09.03.2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΩΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (200.000) ΆΥΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΕΥΡΩ ΧΙΛΙΩΝ (€1.000) ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€200.000.000). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€170.000.000), Η ΕΚΔΟΣΗ ΘΑ
ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ.

Έντυπα - EUROXX

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ