Έρευνα & Ανάλυση

Η εταιρεία παρέχει ανεξάρτητη, διορατική και καθοριστική ποιοτική οικονομική ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα τόσο των στελεχών της όσο και των προϊόντων της. Πάγια επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία επενδυτικών ιδεών με προστιθέμενη αξία για την πελατειακή της βάση και μία καθαρή άποψη για την αγορά που θα εμπεριέχει επενδυτικές γνώμες και προοπτικές, πέραν του προφανούς.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Ανάλυση

Ημερήσιο Σχόλιο 17/05/2019

Με άνοδο της τάξης του +0,50% (726,51 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 53 κινήθηκαν ανοδικά, 37 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 27 παρέμειναν…

Ημερήσιο Σχόλιο 16/05/2019

Με πτώση της τάξης του -1,25% (722,88 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 25 κινήθηκαν ανοδικά, 67 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 27 παρέμειναν…

Aegean Airlines

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ…

Ημερήσιο Σχόλιο 15/05/2019

Με άνοδο της τάξης του +1,02% (732,06 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 51 κινήθηκαν ανοδικά, 43 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 26 παρέμειναν…

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ €10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΩΣ 1.250.000 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ…

Ημερήσιο Σχόλιο 14/05/2019

Με πτώση της τάξης του -1,54% (724,65 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 29 κινήθηκαν ανοδικά, 69 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 30 παρέμειναν…

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by