Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Αγορές Αξιών XA & ΧΑΚ

Το ΧΑ προσφέρει το κανονιστικό πλαίσιο καθώς και την υποδομή ώστε οι αγοραστές και οι πωλητές κινητών αξιών να μπορούν να διαπραγματευτούν:

  • Μετοχές
  • Δικαιώματα μετοχών
  • Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛ.ΠΙΣ.) και γενικά τίτλους παραστατικούς μετοχών
  • Τίτλους σταθερού εισοδήματος (Ομόλογα)
  • Μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)
  • Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.)
  • Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών

Στις αγορές αξιών περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες λήψης/διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών πελατών για αγορές ή πωλήσεις ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και η ενημέρωση των πελατών για τις τρέχουσες εξελίξεις στις αγορές αξιών της Ελλάδας και της Κύπρου με την οποία υπάρχει κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ