Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Αγορές Κεφαλαίου

Το τμήμα Αγορών Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες που επιδιώκουν να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια είτε μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης είτε μέσω Δημόσιας Προσφοράς.. Προσφέρει το συνολικό φάσμα υποστήριξης στις εταιρείες που ενδιαφέρονται να αυξήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια τους (εκδότες) μέσα από μία ολοκληρωμένη διαδικασία, ενσωματώνοντας τις απαραίτητες διαρθρωτικές και κανονιστικές διαδικασίες όπως:

  • Σύνταξη Ενημερωτικών Δελτίων (Κύρια Αγορά) και Πληροφοριακών Εγγράφων (Εναλλακτική Αγορά - ΕΝ.Α.)
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
  • Συγκέντρωση κεφαλαίων & προσδιορισμό τιμής
  • Δραστηριότητες σύνδεσης και κατανομής
  • Επικοινωνία με εποπτεύοντες φορείς
  • Διαχείριση βιβλίου προσφορών μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) της ΕΧΑΕ
  • Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί την ιδιότητα του Συμβούλου της Εναλλακτικής Αγοράς (http://www.helex.gr/el/alternative-sponsors-euroxx-securities-s.a.)
  • Διαχείριση βιβλίου προσφορών μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) της ΕΧΑΕ
© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ