Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Ανοιχτές Πωλήσεις

Οι Ανοιχτές Πωλήσεις (stock borrowing) είναι ένα προϊόν που δημιουργήθηκε από το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών με στόχο να παράσχει τη δυνατότητα στους επενδυτές με καθοδικές προσδοκίες να «ποντάρουν» στην πιθανότητα πτώσης σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίηση. O επενδυτής-μέσω του stock borrowing-δανείζεται με τη μορφή συμβολαίων (μέγεθος συμβολαίου 100 μετοχές) την ποσότητα μετοχών που επιθυμεί να πουλήσει στο συγκεκριμένο τίτλο στο επιτόκιο που δανείζει τη συγκεκριμένη ημέρα τη συγκεκριμένη μετοχή το αρμόδιο τμήμα της ΕΧΑΕ. Εάν η μετοχή υποχωρήσει και επιβεβαιωθεί η προσδοκία, οι δανεισμένες μετοχές αγοράζονται πίσω σε χαμηλότερα από την πώληση επίπεδα με αποτέλεσμα την αποκόμιση κέρδους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης των μετοχών προκύπτει ως ζημιά. Στη συνέχεια, οι μετοχές επιστρέφονται και κλείνει η ανοιχτή θέση στο stock borrowing. Τρεις εργάσιμες ημέρες (Τ+3) μετά την ημέρα αγοράς (buy to close) στη spot αγορά είναι δυνατή η επιστροφή των δανεισμένων συμβολαίων.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ