Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Πολιτική Απορρήτου

«Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ»

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων-Κατάρτιση Προφίλ

Η Euroxx δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να επεξεργάζεται πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα ορισμένα, με σκοπό την αξιολόγηση του επενδυτικού σας προφίλ (profiling). Ειδικότερα, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα μέσα λήψης αποφάσεων, όταν: (α) απαιτείται από το κανονιστικό και εν γένει νομοθετικό πλαίσιο (λ.χ. Οδηγία 2014/65/EE για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II) όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν.4514/2018, Ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), (β) είναι απαραίτητη για την στο πλαίσιο εύρεσης των κατάλληλων υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης Σε κάθε περίπτωση, οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να αντιταχθούν οποιαδήποτε στιγμή και να ζητήσουν την ανθρώπινη παρέμβαση κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων τους.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ