Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Βασική Επενδυτική Διαδικασία

Η Κατανομή Κεφαλαίων είναι η διαδικασία επιλογής των ποσοστών επένδυσης των περιουσιακών στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης. Είναι δηλαδή η εφαρμογή της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της περιουσίας ενός επενδυτή στις βασικές κατηγορίες επένδυσης οι οποίες είναι τα Μετρητά, οι Ομολογιακές Αξίες, οι Μετοχικές Αξίες και άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις (π.χ. Ενέργεια, Ακίνητα, κτλ). Τα εκάστοτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτή αποτυπώνουν την τελική εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Οι βασικοί παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι οι ακόλουθοι:

  • Απόδοση / Αναλαμβανόμενος Κίνδυνος
  • Επενδυτικός Ορίζοντας
  • Οικονομική Κατάσταση
  • Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
  • Βέλτιστη Κατανομή Κεφαλαίων

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ