Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Βραχυπρόθεσμη Πίστωση (Τ+2)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε περίπτωση κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής τοις μετρητοίς για αγορά μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ, ο εντολέας (πελάτης) της Εταιρείας πρέπει να καταβάλει το τίμημα της αγοράς προς το μέλος το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής (Τ+2).

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει στον ίδιο πελάτη πιστώσεις για περίοδο που ισούται με το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών (δηλαδή για το διάστημα μεταξύ Τ+2 και Τ+4, όπου Τ είναι η ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής αγοράς). Η έναρξη της πίστωσης λογίζεται από την καταβολή του τιμήματος αγοράς των μετοχών από την εταιρεία για τους σκοπούς εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής και λήγει με την εξόφληση της πίστωσης. Συνεπώς, ο πελάτης καταβάλει τόκους από την ημέρα παροχής της πίστωσης, δηλαδή από την ημέρα κατά την οποία η εταιρεία εκκαθαρίζει τη σχετική χρηματιστηριακή συναλλαγή εκταμιεύοντας εξ ιδίων διαθεσίμων το αντίτιμο των μετοχών που αγοράσθηκαν, χωρίς ο πελάτης να έχει καταβάλει ακόμη το σύνολο της αξίας τους. Υποχρέωση του πελάτη αποτελεί η διατήρηση Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, το οποίο υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου του (αφορά σε μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη FTSE/ATHEX 25).

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ