Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

Στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων το τμήμα ΔΧ αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης για την λεπτομερέστερη ανάλυση της σύνθετης δυναμική των αγορών και των συσχετίσεων που χαρακτηρίζουν τα διάφορα επενδυτικά εργαλεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση σαφούς άποψης σχετικά με τις προοπτικές, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάζει το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα ενώ ταυτόχρονα αναλύονται διαρκώς οι ιστορικές και εκτιμώμενες αποδόσεις, οι κίνδυνοι και οι συσχετίσεις των μέσων που συνθέτουν τα προτεινόμενα χαρτοφυλάκια.

Η πλήρης κατανόηση της δυναμικής των αγορών, προσφέρει στο τμήμα ΔΧ υψηλό βαθμό αυτοπεποίθησης που με τη σειρά του οδηγεί σε αποτελεσματική εφαρμογή των ποικίλων διαχειριστικών στρατηγικών στα επιλεγμένα χαρτοφυλάκια.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ