Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Διαχείριση Κινδύνου

Το τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου της εταιρείας δρα ως θεματοφύλακας της δομής της εταιρείας μέσα στα όρια της πολιτικής της και είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων μεθόδων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πιθανά θα προκύψουν, σύμφωνα πάντα με τις αρχές του.

Οι κατηγορίες κινδύνων οι οποίοι εμπεριέχονται στις αγορές, μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες:

  • Κίνδυνος αγοράς
  • Κίνδυνος ρευστότητας
  • Πιστωτικός κίνδυνος
  • Λειτουργικός κίνδυνος
  • Νομικός κίνδυνος.
© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ