Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Εντολές Διαχείρισης

Η διαχείριση χαρτοφυλακίων αποτελεί τη σύζευξη επενδυτικών προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υποστήριξης των επενδυτών, προκειμένου να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους ανάλογα με το στάδιο του οικονομικού κύκλου της ζωής τους στο οποίο βρίσκονται.

Η εταιρεία-μέσω του τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-αναπτύσσει με επιτυχία την κατάλληλη υποδομή, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και πιστοποιημένο στελεχιακό δυναμικό, ώστε να παρέχει με συνέπεια, σταθερότητα και διαχρονικότητα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων.

Οι δύο βασικές Εντολές Διαχείρισης είναι οι εξής:

  • Εν Λευκώ Διαχείριση Κεφαλαίων (Discretionary Asset Management )
  • Συμβουλευτική Διαχείριση Κεφαλαίων (Advisory Asset Management )
© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ