Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Επενδυτική Τραπεζική

Σκοπός της εταιρείας μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, είναι να διευρύνει τα κανάλια προσέλκυσης κεφαλαίων για κάθε είδος επιχείρησης είτε μέσω εργαλείων της κεφαλαιαγοράς (μετοχές και χρεόγραφα) είτε μέσω στρατηγικών  γνωμοδοτικών υπηρεσιών (συγχωνεύσεις, εξαγορές, συμμετοχές) είτε μέσω άλλων τύπων συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως π.χ. οι αναδιαρθρώσεις.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ