Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Θεσμικοί Επενδυτές

Ως Θεσμικοί επενδυτές ορίζονται οι οργανισμοί που η συμμετοχή τους στις χρηματοοικονομικές αγορές πραγματοποιείται με σημαντικού ύψους κεφάλαια στα πλαίσια θεσμοθετημένου ελέγχου, εποπτείας και ενεργειών. Οι θεσμικοί επενδυτές επενδύουν είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό μεμονωμένων μικρών επενδυτών και γενικά κινούν σημαντικά χρηματικά ποσά σε διάφορες επενδύσεις ανάλογα των αποδόσεων και του ρίσκου που θέλουν να λάβουν.

Θεσμικοί επενδυτές θεωρούνται τα Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες), οι Ασφαλιστικές Εταιρίες, οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες (Α.Χ.Ε.), οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ), οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Υ.), οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ε.Ε.Χ.), οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ) και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η εταιρεία με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στην εξυπηρέτηση τέτοιων οργανισμών, φροντίζει ώστε να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση τους στις αγορές.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ