Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κύριος στόχος του τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας είναι να διατηρηθεί επαρκής ρευστότητα, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία πιθανών δυσάρεστων καταστάσεων. Για το σκοπό αυτό, η διαχείριση κινδύνων ρευστότητας επιχειρείται από τρεις διαφορετικές πλευρές, από αυτή της δομής, της τακτικής και της εξάρτησης.

Βασική επιδίωξη είναι να διατηρηθεί ένα προφίλ ρευστότητας μέσα από:

  • Τη διατήρηση μιας διαφοροποιημένης σύνθεσης χρηματοδοτικών πηγών ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση (π.χ. μη ασφαλισμένες καταθέσεις, ομόλογα, συμβόλαια επαναγοράς).
  • Τη διατήρηση ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου, αποτελούμενου από υψηλά εμπορεύσιμο ενεργητικό, ικανό να εξασφαλίσει πηγές χρηματοδότησης.
  • Το σχεδιασμό και τη χρήση εκτεταμένων stress tests.
  • Την ανάληψη του κόστους, με όλα τα επακόλουθα πλεονεκτήματα και κινδύνους.
© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ