Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Λειτουργικός Κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος εμφανίζεται μέσα από τις οργανικές μονάδες της εταιρείας και περικλείει μια μεγάλη λίστα ζημιογόνων σεναρίων. Επιπρόσθετα, οι ζημίες του λειτουργικού κινδύνου μπορούν να προέρχονται από παράγοντες πίστωσης, αγοράς ή και άλλα αίτια συνεπώς, η αξιολόγηση και η διαχείριση μεθόδων λειτουργικού κινδύνου μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από τις αντίστοιχες διαδικασίες για διαφορετικά είδη κινδύνου.

Η διαδικασία διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου της εταιρείας περιλαμβάνει:

  • Εντοπισμό των σημαντικών λειτουργικών κινδύνων.
  • Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των εντοπισμένων κινδύνων.
  • Αναφορά αποτελεσμάτων της αναγνώρισης λειτουργικών κινδύνων και διαχείριση τους σε στενό κλοιό (εφαρμογή κατάλληλων και δραστικών μέτρων για περιορισμό κινδύνου και επόπτευση τους για μέγιστη αποτελεσματικότητα).

Επιπλέον, η μονάδα διαχείρισης κινδύνων υιοθετεί μια στρατηγική λειτουργικού κινδύνου που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

  • Τον εντοπισμό των λειτουργικών κινδύνων και την αναγνώριση τους από τις πηγές λειτουργικού κινδύνου.
  • Την περιγραφή του προφίλ του κινδύνου (για παράδειγμα, οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνων εξαρτώνται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης).
  • Τον προσδιορισμό των στόχων – ανάλογα την έκθεση της Εταιρείας σε κάποιο είδος κινδύνου – εκφρασμένο σε μια μετρήσιμη αξία, χρήσιμη για σκοπούς διαχείρισης.
  • Την υψηλού επιπέδου περιγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου.
  • Την ενσωμάτωση και την εκτέλεση της ολοκληρωμένης έρευνας διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων στα πλαίσια των τραπεζικών ιδρυμάτων.
© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ