Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Νομικός/Κανονιστικός Κίνδυνος

Ο νομικός κίνδυνος πηγάζει από την έλλειψη συμμόρφωσης των διαδικασιών μιας εταιρείας με τις νόμιμες ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Ο νομικός κίνδυνος επίσης μπορεί να προκύψει επίσης όταν τα δικαιώματα δύο πλευρών σε μία συναλλαγή υπόκεινται σε αμφισβήτηση.

Στόχος της εταιρείας είναι να αναγνωρίσει, να διαχειριστεί, να επιβλέψει και να μειώσει την πιθανή ύπαρξη νομικού κινδύνου.

Η διαχείριση των νομικών κινδύνων εφαρμόζεται με:

  • Το διαρκή έλεγχο των τμημάτων που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε νομικούς κινδύνους.
  • Την ανάληψη δεσμεύσεων για την εφαρμογή αναπτυξιακών διαδικασιών και ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων.
  • Την εγκατάσταση κατάλληλων διαχωρισμών των καθηκόντων, ώστε οι τεκμηριώσεις τέτοιων νομικών διαδικασιών να διεξάγονται και να εκτελούνται στο κατάλληλο επίπεδο αμεροληψίας από τα εμπλεκόμενα άτομα.
  • Την συνεχή έρευνα των σχέσεων μεταξύ του τμήματος του νομικού κινδύνου και των υπολοίπων τμημάτων διαχείρισης κινδύνων, για την απαλοιφή των κενών στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων.
  • Την εφαρμογή των ελαχίστων κριτηρίων ασφαλείας για τη μείωση και τον έλεγχο του κάθε κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του και των μεθόδων επίλυσης που πρέπει να ακολουθηθούν από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς νομικούς μας πόρους.
  • Την εφαρμογή μεθόδων επίβλεψης της συμμόρφωσης του νομικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληροί το κάθε τμήμα της εταιρείας.
© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ