Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Ομάδα Διαχείρισης Περιουσίας

Το έμψυχο δυναμικό της ομάδας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

 Ιωάννης Μαρκάκης, Γενικός Διευθυντής τμήματος. MSc Financial Management, Πιστοποιημένος Διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Πιστοποιημένος Market Maker A Παραγώγων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 20ετής εμπειρία στην Ανάλυση και Διαχείριση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων.

Ιωάννης Νεοκοσμίδης, Διευθυντής Επενδυτικής Συμβουλής & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. PhD in Finance, MSc in International Economics and Finance Πιστοποιημένος Διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με 10ετή εμπειρία

Λάμπρος Κατσώνης, Διευθυντής Δικτύου & Πωλήσεων ΜΒΑ Rotterdam School of Management, Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος (B | Τράπεζα Ελλάδος), 18 έτη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και στο Wealth Management 

Πολύδωρος Πούλιος – Σύμβουλος Επενδύσεων.MSc in Business Finance (Brunel University UK).Πιστοποιημένος (B) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Market Maker από ΧΑ, 20 ετής εμπειρία στο Χρηματοοικονομικό Κλάδo

Γεώργιος Σεβδαλής, Επικεφαλής Διεκπεραίωσης Συναλλαγών. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
Πιστοποιημένος Εκκαθαριστής επί κινητών αξιών και παραγώγων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Πιστοποίηση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης επιπέδου Α και Δ από την Τράπεζα της Ελλάδος, 30ετής εμπειρία στο Χρηματοοικονομικό Κλάδο

Στέλλα Πολίτη, Υπεύθυνη Διεκπεραίωσης Συναλλαγών

Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.
2ετής εμπειρία στο Χρηματοοικονομικό Κλάδο.

Βασίλης Λαζόπουλος, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών. Πτυχίο Τμήματος Οικονομικού Νομικής, Πιστοποιημένος για Επαγγελματική Κατάρτιση σε Αμοιβαία Κεφάλαια από τα ΕΧΑΕ.

Κατερίνα Παππά, Γραμματειακή Υποστήριξη
BCs in Business Administration, Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, Πιστοποιημένη Επενδυτική Σύμβουλος (Β) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Πιστοποίηση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Πιστοποίηση Πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την Τράπεζα της Ελλάδος.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ