Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Προσυμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης

Το Προσυμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης (ΠΠΠ) κατά MiFID I περιλαμβάνει όλες εκείνες τις νομοθετικές διατάξεις, τους κανονισμούς και τους φορείς εφαρμογής τους που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Σκοπός του ΠΠΠ είναι η ενημέρωση των επενδυτών με τρόπο αντικειμενικό, επαγγελματικό και αμερόληπτο. Το ΠΠΠ, οι πληροφορίες που εμπεριέχει και γενικά το περιεχόμενό του, θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προσυμβατική Συμπληρωματική Πληροφόρηση κατά MIFIDII

 

Έντυπο Προσυμβατικής Πληροφόρησης Επενδυτών MiFID II

 

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ