Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

«Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ»

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Σύνδεση Χρήστη

Η Εταιρεία μας δύναται να παρέχει σε ορισμένες περιπτώσεις τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του Ιστοτόπου σε περαιτέρω υπηρεσίες. Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές, μέσω των εφαρμογών “Ζ Trade” και, την νεώτερη έκδοση αυτής –για την οποία δεν απαιτούνται διαφορετικοί κωδικοί πρόσβασης- με την ονομασία “EUROXX ZTRADEPLUS” απαιτείται να ακολουθήσετε τη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού μέσω της επιλογής “open an account”. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε συγκεκριμένους χρήστες «Πελάτες» και μόνο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα σας παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση, απαιτείται να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

1. Να συμπληρώσετε την «Αίτηση ενεργοποίησης λογαριασμού για το EUROXXTRADE» και να την αποστείλετε στη διεύθυνση: https://www.euroxx.gr/assets/uploads/aitisi_energopoiisis_logariasmou_euroxxtrade.pdf
2. Εν συνεχεία, εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις εγγραφής, θα σας αποστείλουμε με email τη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας internet trading» https://www.euroxx.gr/assets/uploads/Aitisi-Simvasi-Ztrade.pdf , την οποία πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
3. Τέλος, εφόσον η ως άνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα σας αποστείλουμε με email τον Κωδικό Χρήστη “username” και τον Κωδικό Πρόσβασης “password” σας. Κατά την πρώτη είσοδο σας στην εφαρμογή θα σας ζητηθεί να αλλάξετε password για λόγους ασφαλείας.
4.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή “Ζ Trade” ή “EUROXX ZTRADEPLUS”, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης που αντιστοιχούν στην συσκευή σας (Περισσότερες πληροφορίες στα http://euroxxtrade.euroxx.gr/plus/ και http://euroxxtrade.euroxx.gr/ztrade/index.html)

H Εταιρεία παρέχει στους Πελάτες, που έχουν δικαίωμα εγγραφής, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της υπηρεσίας διαβίβασης εντολών, της ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών μέσω του Internet, και ειδικότερα:

(α) Παροχή στον Πελάτη της δυνατότητας διαβίβασης εντολών μέσω του Internet για την αγορά και πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων (στο εξής «οι Ηλεκτρονικές Εντολές»).
(β) Παροχή ενημέρωσης προς τον Πελάτη μέσω του Internet για τις συναλλαγές που διενεργεί για λογαριασμό του η EUROXX καθώς και για το υπόλοιπο σε χρήματα και τίτλους των χρηματιστηριακών λογαριασμών του που τηρούνται στην ΑΧΕ (στο εξής «η Ηλεκτρονική Ενημέρωση»).
(γ) Παροχή πληροφοριών στον Πελάτη μέσω του Internet για τις τιμές κλεισίματος μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή, κατά περίπτωση, σε άλλη οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά του εσωτερικού ή του εξωτερικού (στο εξής «Ηλεκτρονικές Πληροφορίες») .

Οι Πελάτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας internet trading» και ιδίως:

i. να διατηρούν σε ασφαλές μέρος τους Κωδικούς Πρόσβασης,
ii. να τηρούν μυστικό το ΡΙΝ τους από κάθε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν συνεργαζόμενης Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ),
iii. να μην προβαίνουν ή παραλείπουν να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η οποία μπορεί να επιτρέψει την αντικανονική ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας Internet Trading και έχει την ευθύνη για την αποσύνδεση και διαγραφή οποιωνδήποτε πληροφοριών από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην Υπηρεσία Internet Trading, πριν απομακρυνθεί ή αφήσει αφύλακτο τέτοιο ηλεκτρονικό υπολογιστή ή εξοπλισμό,
iv. είναι υπεύθυνοι για όλες τις εντολές που δίδονται μέσω και κάτω από τους Kωδικούς Πρόσβασης τους και οποιεσδήποτε εντολές που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό από την ΕUROXX θα θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί από τον Πελάτη,
v. σε περίπτωση που εξουσιοδοτήσουν οποιοδήποτε τρίτο άτομο για να ενεργεί εκ μέρους τους, θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις εντολές που δίδονται μέσω και κάτω από τους Κωδικούς Πρόσβασης του πληρεξούσιου αντιπροσώπου τους,
vi. όλες οι εντολές θα θεωρούνται ότι δίδονται κατά το χρόνο που λαμβάνονται από την ΕUROXX και με τη μορφή που λαμβάνονται.
vii. Οι Πελάτες αναλαμβάνουν να ειδοποιούν αμέσως την EUROXX εάν καταστούν ενήμεροι για:

  • οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή των Κωδικών Πρόσβασης,
  • οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιωνδήποτε από τους Κώδικες Πρόσβασης,
  • οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή αντικανονική συναλλαγή έχει καταχωρηθεί δια λογαριασμό τους,
  • οποιαδήποτε παράλειψη λήψης από τους Πελάτες ενημέρωσης ότι ηλεκτρονική εντολή έχει εκτελεστεί μέσω της Υπηρεσίας Internet Trading,
  • οποιαδήποτε λήψη βεβαίωσης εντολής την οποία δεν έδωσαν ή οποιαδήποτε παρόμοια ανακριβή ή συγκρουόμενη αναφορά ή πληροφορίες.
© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ