Euroxx Χρηματιστηριακή

Το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας προσφέρει με υπευθυνότητα και συνέπεια, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο ευρύ δίκτυο πελατών της μέσα από μια τεράστια γκάμα επενδυτικών προϊόντων. Το στοιχείο αυτό αποτελεί τη βασική δεξιότητα της εταιρείας για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Σύντομο Ιστορικό

Η Euroxx δημιουργήθηκε το 1993 με τη μορφή της επενδυτικής - συμβουλευτικής εταιρείας και το διακριτικό τίτλο Euroxx Finance S.A. Μετά τη λήψη της σχετικής άδειας το 1995 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία μετατράπηκε σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την επωνυμία Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., παρέχοντας πλέον ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Βασική επιχειρησιακή της στόχευση αποτέλεσαν από την πρώτη στιγμή οι ιδιώτες πελάτες, συστατικό που επέτρεψε στην εταιρεία να επιτύχει υψηλό περιθώριο κέρδους και ελκυστική κερδοφορία σε έναν ήδη κορεσμένο και άκρως κατακερματισμένο κλάδο. Η εταιρεία στα χρόνια που πέρασαν ανέπτυξε σημαντικές δεξιότητες και καινοτομίες, διατηρώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των περισσότερων εταιρειών του κλάδου και προσέφερε μια ποιοτικότερη διάσταση της έννοιας Εταιρεία Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Με έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη, η εταιρεία έκανε πρώτη στον κλάδο το βήμα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά οι πελάτες μιας χρηματιστηριακής εταιρίας είχαν πρόσβαση, όχι απλά σε μία πλατφόρμα συναλλαγών και στην παρακολούθηση των αγορών σε πραγματικό χρόνο από τον προσωπικό τους υπολογιστή αλλά και σε μία μοναδική συστοιχία ανώτερων υπηρεσιών διαθέσιμων σε πραγματικό χρόνο σε κάθε σημείο.

Συγχρόνως με την τεχνολογική της εξέλιξη, η εταιρεία συνέχισε να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της με διαρκή επιδίωξη την ικανοποίηση των τρεχουσών και των πιθανών μελλοντικών απαιτήσεων των πελατών της. Το 1999 η εταιρεία έγινε μέλος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, το 2001 έγινε μέλος του EUREX Frankfurt, και το 2006 μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, διεθνοποιώντας με αυτό τον τρόπο τη σύνθεση των προϊόντων της σε μια χρηματοοικονομική αγορά όπου δεν υφίστανται πλέον συνοριακοί φραγμοί. Η εταιρεία παρέχει πλέον στους πελάτες της τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά ανά τον κόσμο, ανάμεσα σε μια τεράστια γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Το 2006 η εταιρεία αναδιαμόρφωσε την έως τότε επικρατούσα επιχειρησιακή της στρατηγική, προχωρώντας στη δημιουργία μιας ομάδας Θεσμικών Πωλήσεων Εξωτερικού που τη βοήθησε να καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος χρηματιστηριακός φορέας στην Ελλάδα ενώ το 2007 προχώρησε στην ανάπτυξη τμήματος Χρηματοοικονομικής - Επενδυτικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου αξιολογώντας κατάλληλα τις διαχρονικά στιβαρές σχέσεις με τους πελάτες της που εκτίμησαν θετικά και συνεχίζουν να αξιολογούν ανάλογα τις ικανότητες, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της εταιρείας στην παροχή επενδυτικών συμβουλών.

Αποτέλεσμα των στρατηγικών αυτών επιλογών είναι ένα πλούσιο μίγμα προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με ταυτόχρονη διατήρηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μέσα από σκληρή προσπάθεια που επιτρέπει στην εταιρεία να αυξάνει διαχρονικά και τα οφέλη ανάπτυξης αυτής να διαχέονται στην πελατειακή της βάση.

Σήμερα η Euroxx – εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Μάιο του 2008 (EX GA) - έχοντας δημιουργήσει μία πλήρως διαφοροποιημένη προϊοντική βάση, αναζητά διαρκώς νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι αναπτυξιακές της πρωτοβουλίες εστιάζονται στην ενδυνάμωση του ενεργητικού της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και στην περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ