Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Πολιτική Απορρήτου

«Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ»

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Τα δικαιώματά σας

Η Euroxx μεριμνά και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματά σας αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Το Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα.
2. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.
3. Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).
4. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.
5. Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
6. Το Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων και ιδίως στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
7. Το Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.

Η Euroxx μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας:

  • Ταχυδρομική διεύθυνση: Παλαιολόγου 7, 152 32 Χαλάνδρι
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@euroxx.gr
  • Τηλέφωνο: +30 210 68 79 307

Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αιτημάτων/δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα μεριμνήσει αμέσως για την απάντηση στο αίτημά σας και την ικανοποίηση αυτού, εάν είναι εφικτό, εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν απαντήσουμε ικανοποιητικά στο αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ