Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της εταιρείας αναλαμβάνει εταιρικές αποτιμήσεις, επιχειρησιακά σχέδια και παροχή συμβουλών στους εταιρικούς πελάτες της Εταιρείας, σχετικά με την χρηματοοικονομική τους δομή και κάθε πιθανή αναδιάρθρωση για την επίτευξη των χρηματοοικονομικών τους επιδιώξεων και τη μεγιστοποίηση της μετοχική τους αξίας.

Η εμπειρία του τμήματος στη χρηματοοικονομική δομή και αναδιάρθρωση εκτείνεται από τη διαπραγμάτευση των όρων επαναχρηματοδότησης για λογαριασμό των πελατών της εταιρείας με τους δανειστές τους και τους κατόχους αξιόγραφων, μέχρι την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αναχρηματοδότηση του δανεισμού και τις εκδόσεις συνδεδεμένες με Ίδια Κεφάλαια. Η ανεξαρτησία της εταιρείας από οποιαδήποτε τραπεζικό όμιλο της επιτρέπει να γίνεται αποδεκτή από οιοδήποτε τραπεζικό και χρηματοοικονομικό ίδρυμα.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ