Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

MiFID

Από την 1η Νοεμβρίου 2007 τέθηκε σε εφαρμογή ο ν. 3606/2007 για τις αγορές των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ο οποίος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ευρύτερα γνωστής ως Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Η εν λόγω οδηγία έχει ως στόχο να παράσχει αυξημένη προστασία στους επενδυτές, να τονώσει τον ανταγωνισμό, να ενισχύσει την διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να προάγει τη διαφάνεια των αγορών.

Σύμβουλος της εταιρείας στην προετοιμασία για την εφαρμογή του Νόμου 3606/2007 που ενσωματώνει τη MiFID ήταν η ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία PriceWaterHouseCoopers.

  Κατεβάστε το Νόμο Ν.3606_2007_MiFID

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ