Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

PRIIPS - Βασικά Έγγραφα Πληροφοριών-Αγορά Στόχος Εκδοτών Προϊόντων


Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι ακόλουθες έννοιες έχουν το εξής περιεχόμενο:

Ως «Συσκευασμένο επενδυτικό προϊόν για ιδιώτες επενδυτές & επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση» (“Packaged Retail & Insurance-based Investment Product, PRIIP”) νοείται μία επένδυση στην οποία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της, το ποσό που καταβάλλεται στον ιδιώτη επενδυτή υπόκειται σε διακυμάνσεις επειδή είναι εκτεθειμένο στις τιμές αναφοράς ή στις επιδόσεις ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων που δεν αγοράζονται απευθείας από τον ιδιώτη επενδυτή. Ειδικότερα όταν αναφέρεται επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, νοείται ένα ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρει ληκτότητα ή αξία εξαγοράς οι οποίες είναι συνολικά ή εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, σε διακυμάνσεις της αγοράς.

Ως «κατασκευαστής» ή «παραγωγός» ενός PRIIP νοείται κάθε οντότητα που παράγει ένα PRIIP καθώς και κάθε οντότητα που επιφέρει αλλαγές σε ένα υπάρχων PRIIP συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της τροποποίησης των οικείων χαρακτηριστικών κινδύνου, απόδοσης ή του κόστους που συνδέεται με την επένδυση σε PRIIP.

Ο παραγωγός ενός PRIIP καταρτίζει για το εν λόγω προϊόν ένα Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών, «ΒΕΠ» (Key Information Document, KID) και το αναρτά στην ιστοσελίδα του. To KID συνιστά προσυμβατική ενημέρωση και παρέχει βασικές πληροφορίες για το προϊόν κατά τρόπο ακριβή, δίκαιο, σαφή και μη παραπλανητικό και συνάδει με τυχόν δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα, με τα αντίστοιχα μέρη των εγγράφων προσφοράς και με τους όρους και προϋποθέσεις του PRIIP.

Σε περιπτώσεις όπου ένα PRIIP πωλείται ή συστήνεται μέσω της εταιρείας, το οικείο KID διατίθεται ως σύνδεσμος (link) παρακάτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1286_2014 PRIIPS

Euroxx Recovery Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων 31/12/2019

Euroxx Recovery Balanced Fund Σύνθεση Επενδύσεων 1/10/2019 - 31/12/2019

ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αμοιβαία Κεφάλαια Πειραιώς ΑΕΔΑΚ Factsheets Ιανουάριος 2018

KID's Επενδυτικά Προϊόντα ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ)

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

KIID Α/Κ EUROXX HELLENIC RECOVERY FUND

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND - Πίνακας Επενδύσεων

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND - Σύνθεση Ενεργητικού

Αγορά Στόχος για τις Ομολογίες Έκδοσης B&F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Αγορά στόχος ομολογιών Αεροπορίας Αιγαίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Ετήσια έκθεση διαχείρισης Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund

Ενημερωτικό Δελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αγορά στόχος ομολογιών ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών

Αγορά στόχος ομολογιών ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕΧ

Αγορά στόχος για τα δικαιώματα προτίμησηκαι τις νεες Κ.Ο. μετοχές BRIQ Properties

Αγορά στόχος κ.ο μετοχών ENTERSOFT

Αγορά στόχος ομολογιών ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Αγορά στόχος ομολογιών LAMDA DEVELOPMENT

Αγορά στόχος ΚΟΔ ΜΟΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PFH ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ 20.04.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND 28.2.2023

Αγορά στόχος ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ CPLP SHIPPING

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.

Προσδιορισμό της αγοράς στόχου για το κοινό ομολογιακό δάνειο της εταιρείας "NOVAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ".

Προσδιορισμό της αγοράς στόχου για την έκδοση και δημόσια προσφορά ομολογιών της εταιρείας " ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΣΤΟΧΟΣ PREMIA PROPERTIES

SAFEBULKERS PARTICIPATIONS PLC - Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ DIMAND

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ LAMDA DEVELOPMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ OPTIMA BANK

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ TRADE ESTATES 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ ΔΑΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND 31/03/23 - Πίνακας Επενδύσεων

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND 01/01/23-31/03/23 - Σύνθεση Ενεργητικού

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND 28.4.2023

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND 30.6.2023

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND 29.9.2023

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND 31.10.2023

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND 29.02.2024

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ