Αριστοτέλης Νινιός, CIIA

Αριστοτέλης Νινιός, CIIA

Ακαδημαικοί Τίτλοι – Πιστοποιήσεις
BSc in Business Administration, MSc in Financial Management, MBA, MSc in Applied Psychology
Επαγγελματική Εμπειρία
Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών και της Αγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Δ)
Certified International Investment Analyst
20+ετής εμπειρία στο Χρηματοοικονομικό Κλάδο, Pentedekas Brokerage S.A., Euroxx Finance S.A., Euroxx Securities S.A. Α