Γεώργιος Πολίτης

Γεώργιος Πολίτης

Ακαδημαικοί Τίτλοι – Πιστοποιήσεις
BSc in Economics/Business Administration
Επαγγελματική Εμπειρία
Πιστοποιημένος Σύμβουλος σε Κινητές Αξίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Β1)
20+ετής εμπειρία στο Χρηματοοικονομικό Κλάδο, Eurosec Brokerage S.A., Egnatia Securities S.A., Sigma Securities S.A., P&K Securities S.A., Euroxx Securities S.A.